Matte ute 
och inne

Här har jag börjat samla uppgifter att använda i matematik för elever i år 3-5. Det ska bli ett idébibliotek för att kunna jobba med matteboken som ett komplement till matematikundervisningen, inte tvärtom som det brukar vara...


Det som alldeles uppenbarligen saknas så här långt är att utforma någon form av test- eller provuppgifter för att kunna utvärdera i slutet av området och se så eleverna nått målen. Det skulle ju underlätta arbetet med skriftliga omdömen om inte annat. Kanske kan man använda skolverkets material ”Diamant”. Klicka här för att komma dit.


Jag kommer att göra en uppdatering under sommaren för att anpassa till nya mål med Lgr-11 samt de förmågor som anges där.

 
 

Min tanke är att man går runt i årstidshjul. Allt återkommer, repeteras och prövas. Såhär jobbade jag under läsåret 09/10.


Höstterminen

v. 35-37        taluppfattning

  1. v.38-47       de fyra räknesätten

  2. v.48-49       mäta och väga

v. 50-51        geometri


Vårterminen

  1. v.2-3           datum och tid

  2. v.4               taluppfattning

  3. v.5-10          de fyra räknesätten 2 (3:or fortsätter till v. 13)

  4. v.11-13        taluppfattning - bråk och procent (för 4-5)

  5. v.15-17        tabeller och diagram (inklusive att mäta och väga - med decimaltal, samt bråk och procent)

v. 18-20        geometri 2

  1. v.21-23        repetition, problemlösning


I grova drag alltså. Problemlösning jobbar man ju med under hela året, men kanske mer koncentrerat under de sista veckorna. Dessutom kommer ju nationella proven till och de tar ju som bekant en hel del tid, framförallt för år 3.


Förslagslådahttp://web.me.com/magnusvernersson/Mattetips/Forslagslada/Forslagslada.html

Har du någon bra uppgift. Skriv dem i förslagslådan!

 

Tallinje, talsorter, positionssystemet, stora tal, udda och jämna tal, huvudräkning, primtal, negativa tal, decimaltal, talserier, exponent, ordningstalen 

bråk, procent, bråk och division hänger ihop, bråk och procent hänger ihop, decimaltal och bråk fungerar fint tillsammansTal.html

Addition, subtraktion, multiplikation, division, huvudräkning likamed-tecknets betydelse, algebraAritmetik.html

Geometriska figurer, vinklar, talet pi, mönster, uppskattning, skala
Geometri.html

Gamla mått, meterns ursprung, prefixen, längdmått, volymmått, viktmått, temperatur
uppskattningarMata-vaga.html

Almanacka, klocka, året, veckan, dygnetDatum-tid.html

tabeller, diagram, statistik, sannolikhet, medelvärde, medianvärde
Tabeller-diagram.html

mattegåtor, praktisk algebra, sannolikhet, använda tabeller för att lösa problemProblemlosning.html