Problemlösning
 
 

Göm tal under blad (räkna med hemliga tal). Ett sätt att introducera algebra. Visa eleverna att du har ett antal stenar. De får sedan vända sig bort. Hälften av stenarna lägger du så att de lätt går att räkna. De andra lägger du under ett blad. Mellan dessa finns ett likamedtecken. Hur många stenar ligger under bladet? är frågan(x=10). Öka svårigheten efterhand. Lägg hälften av stenarna vid ena sidan likamedtecknet, men några av de andra syns och några ligger under bladet, hur många ligger då under bladet (x+3=10). Använd två ”lika” blad, och förklara att det ligger lika många stenar under varje blad (x+x=10). Lägg några stenar vid sidan av bladen (x+x+4=10). Nu gör man det riktigt svårt och lägger till ett annat sorts blad också. Exempelvis 2 eklöv och 3 lönnlöv = 11 (2x+3y=11). Det finns två lösningar till denna ekvation där antingen x eller y får vara 1.
Egentligen är det nog klokt att låta eleverna få göra sådana här ekvationer för varandra. Återsamla emellanåt för att visa hur de kan öka svårighetsgraden för varandra.


...


Hästkapplöpning, se Nämnarens uppslagsbok s. 20. Med hjälp av två tärningar ska man förflytta hästar framåt på en bana med 12 spår. Uppgiften går ut på att visualiser för eleverna möjligheten för ett tal mellan 1-12 att komma upp om man slår med två tärningar.

Eleverna får välja en bana mellan 1-12 och satsa på vilken häst som kommer först. Det här gör man ett antal gånger utan att avslöja att den största sannolikheten att vinna har den som satsar på banorna i mitten (6, 7, 8). Se hur många som kommer på det efter ett tag...

1: är omöjligt att få med två tärningar
2: finns bara en kombination (1+1)
3: finns två kombinationer (1+2, 2+1)
4: finns tre kombinationer (1+3, 3+1, 2+2)
5: finns fyra kombinationer (1+4, 4+1, 2+3, 3+2)
6: finns fem kombinationer (1+5, 5+1, 2+4, 4+2, 3+3)
7: finns sex kombinationer (1+6, 6+1, 5+2, 2+5, 3+4, 4+3)
8: finns fem kombinationer (2+6, 6+2, 3+5, 5+2, 4+4)
9 finns fyra kombinationer ( 3+6, 6+3, 4+5, 5+4)
10 finns tre kombinationer (4+6, 6+4, 5+5)
11 finns två kombinationer (5+6, 6+5)
12 finns en kombination (6+6)

- - - - - - - - - -

Tja
Kursplan år 3
Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att
kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,
kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt
kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet.
Kursplan år 5
Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö.
Inomhus
Utomhus