Geometri
 
 

Eleverna uppmuntras att jämföra omkretsen och diametern på några olika cirklar. Vad finns det för samband? Det är en fördel om man kan använda måttband när man gör den här övningen. Fungerar egentligen bäst att göra utomhus...


Använd geobräde och gå igenom vad omkrets är på Geobräde. Diskutera hur man mäter omkretsen av olika saker i klassrummet och vilka enheter som blir bra att använda beroende på vad det är man mäter. Låt de mäta och lösa problem av typen
hur många ljusslingor på vardera 2 meter behöver vi runt tavlan om vi skulle vilja ”pimpa upp” den lite etc. Använd cm-rutat papper och låt eleverna rita olika rektanglar och kvadrater. Be dom räkna ut både omkrets och area på figurerna. Förlängningen är sedan att de får räkna ut hur många kvadratmeter golvet och väggarna är i klassrummet.

- - - - - - - - -

Med hjälp av en geobräde kan man lätt visa eleverna att en triangel alltid är hälften så stor som den ”fyrkant (rektangel eller kvadrat) den är inrymd i. Använd två gummiband och forma triangeln inuti en kvadrat/rektangel. Börja med vinkelräta trianglar!

- - - - - - - - - -

Tangrampussel är också ett bra sätt att jobba med area, se Nämnarens uppslagsbok s. 12Använd ett rep som är hopknutet i ändarna 4-5 personer står och håller i repet och skall göra olika geometriska figurer som du ber om. Ex. trianglar, kvadrater, rektanglar, romber, parallelltrapetser... cirklar är lite svårt men om de får lägga repet på marken är det ju inga problem. Detta övar även samarbete och koncentration. När eleverna har gjort alla figurer en gång och pratat om dom, kan man be dom göra t. ex. en kvadrat utan att prata med varandra.

- - - - - - - - - -

Man kan också bygga tredimensionella figurer med hjälp av pinnar och snören. Kuber, rätblock, teatraeder. Cylinder är svårt att bygga...

- - - - - - - - - -

Leta geometriska figurer utomhus på skolbyggnaden. Kvadrater, rektanglar, trianglar, cirklar. Man kan också leta efter spetsiga, trubbiga och räta vinklarEleverna uppmuntras att jämföra omkretsen och diametern på några olika cirklar. Vad finns det för samband? Det är en fördel om man kan använda måttband när man gör den här övningen. De kan bygga egna passare av pinnar och rita med skolgårdskrita alternativt i sanden någonstans. De måste gör cirklar i olika storlekar och undersöka sambandet.Alla uppmanas att hämta  pinnar,  kottar och ytterligare något naturföremål. Lite tråd kan också vara bra att ha. Sen delar man det lika på två personer som sätter sig med ryggarna mot varandra. Den ena pratar och bygger en bild, den andra lyssnar och göra efter så det blir samma bild. Det underlättar om man har begreppen här, alltså bra begreppsträning.
Kursplan år 3
kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar
kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt
kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella figurer
kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster

beträffande mätning
kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter
Kursplan år 5
ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster
kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor
Inomhus
Utomhus