Datum och tid
 
 


Läs på ex. wikipedia om det Sexagesimala talsystemet som Babylonierna använde. Byggde på 60 som bas, därav 60 sekunder, 60 minuter. Anledningen till att just 60 användes som bas är att det är ett tal som är väldigt lätt att dela.

Även att ett varv i en cirkel är 360 grader kommer från babylonierna. En liksidig triangel har hörnvinkeln 60 grader. Sex sådana trianglar satta tillsammans bildar ett helt varv (6x60=360)
Kursplan år 3
kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga måttenheter
Kursplan år 5
kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor
Inomhus
Utomhus